ไอน์สไตน์ เฮ้าส์ EINSTEIN HAUS

1. นักเรียนทั่วไปมักจะคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ รวมถึง คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก คนที่จะเรียนวิชาเหล่านี้ได้ดี ต้องเป็นคนหัวดี หรือมีพรสวรรค์ เท่านั้น
สถาบันไอน์สไตน์เฮ้าส์ เป็นสถาบันกวดวิชา สำหรับวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ ที่มีความโดดเด่น ในแง่วิชาการ และสื่อการสอนสีสันเร้าใจ นักเรียนจะได้รับการฝึกฝน ให้มีความเชียวชาญ เป็นขั้นตอน จึงมั่นใจทุกสนามแข่งขัน

2. คลังข้อสอบ และ data base จากตำราต่างประเทศ ไอน์สไตน์ เฮ้าส์ รวบรวมคลังข้อสอบทุกแบบ อาทิ ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชิงทุน KING โควต้า สอบตรง สมาคมคณิตศาสตร์ โอลิมปิก รวมถึงตำราต่างประเทศ จากมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับโลก อาทิ จีน เยอรมัน รัวเซีย อินเดีย อเมริกา มาให้ฝึกฝนเพิ่มความแข็งแกร่ง

3. เทคนิค แนวคิดที่พิเศษ เราจะนำเสนอรูปแบบกาาคิดคำนวณแบใหม่ใหม่ เทคนิคที่ล้ำสมัย ที่สร้างกระบวนการคิดแบบลึกล้ำ รวดเร็ว Trick มุมมอง แบบพิเศษ สอดแทรกตลอดทุกเนื้อหา

4. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไอน์สไตน์ เป็นสถาบันที่มีโนว์ฮาว และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เป็นของตัวเองมีปฏิบัติการพร้อมโรงงานผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของตัวเองและความร่วมมือทางองค์ความรู้วิชาการ กับ VDI สมาคมวิศวกรรมแห่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ ทันสมัย อาทิเทคโนโลยีเลเซอร์ เทคโนโลยีพลาสมา

5. สื่อการสอนสมัยใหม่ อาศัยเทคโนโลยี Content Base Technology ระบบกาอัดแบบ digital Hi definition ระบบVCD ของไอน์สไตน์เฮ้าส์สอนละเอียด โจทย์ครบถ้วน และมีระดับยากถึงพลิกแพลง

ุ6. บริการสังคมและชุมชน ไอน์สไตน์ เฮาส์ เป็นองค์กรที่มุ่งทำประโยชน์ เพื่อการศึกษาของประเทศไทย โดยมีโครงการติดตั้ง ทุกตำบล ครบเนื้อหาทุกบท

 

 

 

 

 
ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา